5 نمونه از برنامه‌های بهبود کیفیت در بخش بهداشت و درمان

5 نمونه از برنامه‌های بهبود کیفیت در بخش بهداشت و درمان

 

برنامه‌های بهبود کیفیت، علی‌رغم اهمیت زیادشان، لزوماً مواردی نیستند که یک بیمار در بیمارستان، متوجه آن شود یا آن را مشاهده نماید. این برنامه‌ها، در پس‌زمینه‌ی اکثر عملیات روزانه، انجام می‌شوند و این تلاش‌های مستمر، اولین وسیله برای پیشرفت در صنعت سلامت هستند. در ادامه به تعریف برنامه بهبود کیفیت می‌پردازیم و سپس به برخی از نمونه‌های فعلی بهبود کیفیت خدمات سلامت نگاهی می‌اندازیم.

 

برنامه بهبود کیفیت چیست؟

برنامه بهبود کیفیت، مجموعه‌ای از فعالیت‌های متمرکز است که برای نظارت بر فرایندها، تجزیه و تحلیل و بهبود کیفیت آن‌ها، طراحی شده است تا نتایج مراقبت‌های سلامت در یک سازمان را بهتر سازد. با جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها در مناطق کلیدی، بیمارستان‌ها می‌توانند به‌طور مؤثر، تغییرات را عملی سازند.

 

بسیاری از برنامه‌ها در سطح سازمانی، در حال اجرا هستند و بلند-مدت می‌باشند. با توجه به بیشتر فعالیت‌های دوره‌ای در بیمارستان‌ها، چنین برنامه‌هایی با هدف افزایش مداوم سطح عملکرد (به عنوان مثال: بهبود ایمنی یا کاهش مرگ و میر بیمار) انجام می‌شوند. توجه به این نکته مهم است که برنامه‌های بهبود کیفیت، با پروژه‌های بهبود کیفیتِ مخصوص فرآیند ( که برای پرداختن به یک موضوع و مداخله در موضوعی خاص طراحی شده‌اند)، متمایز هستند. پروژه‌های بهبود کیفیت، کوتاه-مدت‌تر و انفعالی‌تر از برنامه‌های بهبود کیفیت هستند.

 

چرا برنامه‌های بهبود کیفیت برای مراقبت‌های سلامت مهم است؟

برنامه‌های بهبود کیفیت، بسیار مهم هستند زیرا در نهایت منجر به موارد زیر می‌شوند:

* نتایج بهتر برای بیماران

* بهبود کارآیی کارکنان

* اتلاف کمتر منابع به دلیل رفع مشکلات فرآیندی

 

[داستان یک بیمارستان موفق، در مورد بهبود ایمنی بیمار را بخوانید.]

 

ساختار کلی برنامه‌های بهبود کیفیت

به‌طور کلی، موارد زیر برای اکثر برنامه‌های بهبود کیفیت، بهترین شیوه است. (البته توجه داشته باشید که این‌ها مطلق نیستند؛ بلکه دستورالعمل‌های کلی هستند.)

  • اهداف را با نیت ایجاد بهبود، این چهار دسته تنظیم کنید:

          - ایمنی

          - اثربخشی

          - دسترسی

          - بیمار-محوری

 

  • پیشرفت‌های کیفی سازمانتان در سال گذشته را با توجه به چهار دسته فوق، به‌طور خلاصه مشخص کنید و طرحی کلی از تلاش‌های سال آینده که منجر به بهبود در آن دسته‌ها می‌شوند را تعیین نمایید.
  • نشان دهید که چگونه اولویت‌های بهبود کیفیت، با چشم انداز و برنامه‌ استراتژیک سازمانتان، هماهنگ هستند تا تیم شما درک کند که چگونه تمامی تلاش‌ها با استراتژی‌های سطح بالا پیوند می‌خورد.
  • زمینه‌هایی را فراهم کنید که از شاخص‌های کلیدی عملکرد برای ردیابی پیشرفت در اهداف بهبود کیفیت استفاده شود.

 

quality-improvement-project

 

  مثال‌هایی از پروژه‌های بهبود کیفیت:
الف) برنامه‌های در حال اجرا در کل سازمان  

در این بخش، دو نمونه از پروژه‌های بهبود کیفیت در مراقبت‌های سلامت را عنوان می‌کنیم که به طور خاص مربوط به برنامه‌های در حال اجرا در کل سازمان هستند. 

 

1) مرکز علوم سلامت Sunnybrook 

مرکز سانی‌ بروک، برای هشتمین برنامه‌ی سالیانه بهبود کیفیت خود، چهار هدف استراتژیک داشت که توسط چندین فعالیت، برای بهبود کیفیت خدمات، پشتیبانی می‌شد. سه مورد از مهمترین این فعالیت‌ها:

  • مشارکت بیمار.  ایجاد یک وب سایت خارجی برای پشتیبانی از بیماران و همچنین یک وب سایت داخلی برای راهنمایی کارکنان در زمینه‌ی مشارکت و درگیر ساختن بیماران.
  • مراقبت دلسوزانه. اندازه‌گیری این مورد، از چند طریق از جمله نظرسنجی از بیماران.
  • ایمنی. کاهش عفونت‌های بیماران و کارمندان از طریق راه‌اندازی سیستمی برای سنجش بهداشت دست.

 

2) بیمارستان جوزف برانت

طرح بهبود کیفیت بیمارستان جوزف برانت در سالهای 2018-2019، شامل 10 شاخصی است که بیمارستان به عنوان مناطق مهم شناسایی کرده‌است. این شاخص‌ها با برنامه‌استراتژیک بیمارستان و الزامات اعتباربخشی، همسو هستند؛ به‌عنوان مثال، مورد هدف قرار دادن فرآیندهایی مانند بستری شدن مجدد ناشی از یکسری از بیماریها و تلفیق دارویی هنگام ترخیص.

 

quality-improvement-project1

 

  مثال‌هایی از پروژه‌های بهبود کیفیت:
ب) برنامه‌های خاص فرآیند  

در مقایسه با برنامه‌های ذکر شده در بالا، موارد زیر، نمونه‌هایی از پروژه‌های بهبود کیفیت در بیمارستان‌ها که بیشتر بر مداخله، تمرکز دارند.

 

3) مرکز پزشکی بث اسرائیل

پس از آنکه اخبار نشان داد که خطاهای پزشکی و خدمات سلامت بی‌کیفیت در بیمارستان بث اسرائیل وجود دارد، این بیمارستان یک برنامه بهبود کیفیت را برای رسیدگی به مسائل آغاز کرد. این، یک مداخله هدفمند و با هدف تغییر روندها و ساختار رهبری برای بهبود مراقبت از بیمار بود.

پروژه بهبود کیفیت، شامل ایجاد یک کمیسیون در سطح هیئت مدیره، ایجاد گروهی از بهترین روش‌ها، جایگزینی رهبران مهم و معرفی دستورالعمل‌ها و سیاست‌های بالینی جدید برای بهبود ایمنی، ارتباطات و شفافیت بود.

نتایج کار، مثبت گزارش شد. بیمارستان بث اسرائیل توانست بستری مجدد در بیمارستان، مدت اقامت، میزان عفونت، عوارض و همچنین میزان مرگ و میر بیمار را کاهش دهد. این بیمارستان، یک نمونه‌ی عالی از چگونگی تغییرات ملموس در نتیجه‌ی یک پروژه بهبود کیفیت است.

 

4) بیمارستان Mount Sinai

تمرکز این پروژه، بر بهبود استفاده از یک وسیله پزشکی خاص بود: کاتترها.

این بیمارستان، فهمیده بود كه کاتتر، به بیمارانی داده می‌شود كه به آن نیازی ندارند، و مدت زیادی هم نگه داشته می‌شوند. در نتیجه یک پروژه‌ی بهبود کیفیت، با هدف کاهش تعداد عفونت‌های ادراری مرتبط با کاتتر در بیمارستان انجام شد.

طی پنج ماه، سیستم جدیدی از مستندسازی پرستاری و دستورات پزشکان اجرا شد تا اطمینان حاصل گردد که از بیماران نیازمند کاتتر، به‌طور مناسب مراقبت می‌شود. این پروژه با موفقیت، نرخ عفونت‌های ادراری مرتبط با کاتتر را از 2.67 به 0.2 در ماه کاهش داد و با انجام آزمایش‌های منظم‌تر، عفونت در این مرکز، به‌طرز چشمگیری کاهش یافت.

 

5) بخش سلامت UCSD

هدف این پروژه، بهبود ترخیص از بیمارستان بود. این پروژه، همزمان با تلاش بیمارستان برای بهبود فرایند تلفیق دارویی انجام شد.

UCSD توانست کیفیت و سازگاری دستورالعمل‌های ترخیص را بهبود بخشد. همچنین نتایج، نشان دهنده‌ی برقراری ارتباطات بهتر از طریق شبکه‌ی پشتیبانی از بیمار بود و اطمینان حاصل شد که انتقال مراقبت پس از خروج بیمار از بیمارستان، به راحتی انجام می‌پذیرد.

ادمین سایت

این مقاله در تاریخ 1399/04/24 در سایت سلامتیکا (سلامت، کیفیت و ایمنی) منتشر شده و در تاریخ 1399/11/11 به‌روزرسانی گردیده‌است.

این مقاله را نیز بخوانید.

چگونه یک بیمارستان توانست با صرف 10 دقیقه در روز، ایمنی بیمار را بهبود ببخشد؟ 2835 بازدید

چگونه یک بیمارستان توانست با صرف 10 دقیقه در روز، ایمنی بیمار را بهبود ببخشد؟

امروزه بیشتر پیشرفت‌های مراقبت‌های سلامت، شامل فعالیت‌های بسیار هزینه‌بر و پیچیده است. اما این مقاله، تجربه‌ی موفق بیمارستان چشم روتردام که توانسته با صرف هزینه بسیار ناچیز، مراقبت از بیمار را بهبود ببخشد را بررسی می‌کند.

دیدگاه کاربران ...

دیدگاه خود را بیان کنید